Uživatele nejspolehlivěji oklame phishingový e-mail o nezaplacené faktuře


čtvrtek 27.06.2024 |Archiv aktualit

Firmy se stále častěji setkávají s tím, že propracované phishingové kampaně stojící za krádežemi přístupových údajů vedou k napadení jejich systémů...

Podle dotazování mezi českými a slovenskými partnery společnosti GFI Software mají největší potenciál způsobit finanční škody krádeže přístupových údajů a cílené podvržené e-maily (BEC/Spear Phishing). Jednu z hlavních rolí hrají phishingové e-maily schopné oklamat firemní uživatele řadou podvodných informací včetně nezaplacených faktur, vymyšlených dluhů či neexistujících zásilek.

Firmy se stále častěji setkávají s tím, že propracované phishingové kampaně stojící za krádežemi přístupových údajů vedou k napadení jejich systémů a posléze k ransomwarovému útoku. BEC kampaně zase využívají mimo jiné deepfake hlasových technologií k zadávání platebních příkazů na účet kybernetických útočníků. Je proto důležité věnovat pozornost zejména rostoucímu počtu phishingových e-mailů, stále častěji využívajících obsahu generovaného pomocí AI, a sofistikovaných metod sociálního inženýrství.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • Z pohledu potenciálních finančních škod jsou pro firmy nejnebezpečnější krádeže přístupových údajů (50 %), BEC e-maily (28 %) a zveřejnění citlivých informací (22 %).
  • Podle 56 % dotázaných je nejčastějším znakem phishingového e-mailu naléhavá výzva k reakci na něj, pro 34 % respondentů podezřelý odkaz nebo příloha, a pro sedm procent neznámý odesílatel.
  • Pokud jde o obsah e-mailu, 63 % odborníků se domnívá, že nejspolehlivěji dokáže zmást uživatele zpráva o nezaplacené faktuře či dlužné částce, 24 % informace o smyšlené zásilce a deset procent nabídka rychlého zbohatnutí.
  • Nejvíce dotázaných (51 %) se domnívá, že z nových technologií jsou potenciálně nejškodlivější deepfake videa či hlasové zprávy.

"Phishingové e-maily jsou dlouhodobě nejvíce využívaným vektorem kybernetických útoků a z pohledu hackerů bohužel také finančně velmi úspěšným," řekl Jozef Kačala, vicepresident of global sales engineering ve společnosti GFI Software. "Musíme počítat s variantou, že uživatelé ve firmách nebudou asi nikdy zcela imunní proti metodám sociálního inženýrství, a proto je potřeba s pomocí technických prostředků typu filtrování elektronické pošty na mailserveru redukovat počet phishingových e-mailů na minimum. Toto minimum ale stále znamená, že je potřeba vzít v úvahu, že nějaké phishingové emaily projdou přes ochranu, ať už kvůli chybějícím pravidlům, nebo lidskou chybou. A že pokud se tak stane, musíme být na to připraveni."

Zdroj: rmol.cz


Reference

aero
charles university
DB schenker
Dermacol
gereo
hotel imperial
KYB
stapro
Underline
Stasto
AdInOne
DLF